Αναφορά-Πάνθεον

Στους πίνακες που ακολουθούν βρίσκονται με αλφαβητική σειρά οι πεσόντες αεροπόροι των τριών κλάδων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.
Στο πρώτο φύλλο είναι οι πεσόντες αεροπόροι της Αεροπορίας (ΕΒΑ και ΠΑ).
Στο δεύτερο του αεροπορικού σκέλους του Ναυτικού (ΒΝ και ΠΝ).
Στο τρίτο φύλλο βρίσκονται οι πεσόντες αεροπόροι του Στρατού Ξηράς (ΕΣ).

Κάνοντας κλικ στο όνομα του κάθε ιπταμένου, μεταφέρεστε στο αντίστοιχο λήμμα του αρχείου της ΠΑΣΟΙΠΑ.